Skip to content

FusionReactor MD5s

Values for FusionReactor install files

FusionReactor 12.0.1

Release Date: 12th Mar 2024

File MD5
debuglibs-12.0.1.zip 9dbe725b1265ff9c8c3495feb18028ef
frjvmti_x64.dll 3dc9e1385943ee0fe95f028a917e45d9
fusionreactor-core-api-12.0.1-javadoc.jar 296078e29638b3699a424a61d9fa2f5f
fusionreactor.jar df20fbf7b93d463167d22220268c8490
FusionReactor_linux-x64_12_0_1.sh df21dbba58a81c1814bbb58c0b550721
FusionReactor_macos_12_0_1.dmg 684e9218b54d65d1ac4f1ae74cf2faf9
FusionReactor_unix_nojre_12_0_1.tar.gz 99ada0204d5e07ec127af0ce97116253
FusionReactor_windows_nojre_12_0_1.zip ee14594336ddbf6f04228196dea2b729
FusionReactor_windows-x64_12_0_1.exe 9575f8d3dc5ade55640e2b4406cff78c
libfrjvmti_aarch64.so ca5a5af3119d4d5ef06ad24627f65279
libfrjvmti_arm64.dylib d7e67770709e2af35b1c3c326937212d
libfrjvmti_x64.dylib 306ea43c1b56519bec510a31ab2f2dd1
libfrjvmti_x64.so c37be02aacc8d8109113a75328a277b6

FusionReactor 12.0.0

Release Date: 7th Mar 2024

File MD5
debuglibs-12.0.0.zip 7152882da77a0ac99b9f67d60cf09526
frjvmti_x64.dll 814dbe1a5b8481e929bd02c13c9a151c
fusionreactor-core-api-12.0.0-javadoc.jar 221893be960d048ec87889760f22ff3b
fusionreactor.jar 5370bbb47183b44426d9aba41cfa5f3f
FusionReactor_linux-x64_12_0_0.sh edd44682ad77094a6bdfdfbfa5f276eb
FusionReactor_macos_12_0_0.dmg 970d506a0cede3879c1c636b7d0361f7
FusionReactor_unix_nojre_12_0_0.tar.gz 031c8126205dd30926b937184101a322
FusionReactor_windows_nojre_12_0_0.zip 1af00e5848bf6fe3a946498c14851a74
FusionReactor_windows-x64_12_0_0.exe 7106a8b78fc3003fd41c8e9cb1814afb
libfrjvmti_aarch64.so 24a09d93b096a418e9a8428165ede4a1
libfrjvmti_arm64.dylib 3d9015b99394377eb071559788013a82
libfrjvmti_x64.dylib b791f296b3dec20ef921f3ebfbac680a
libfrjvmti_x64.so ad7a18e8648db4c0269d8f32b0afdd0b

FusionReactor 11.0.1

Release Date: 1st Nov 2023

File MD5
debuglibs-11.0.1.zip ce930c72a38cce14dc5441173c563b4d
frjvmti_x64.dll fff8c62b45805b61c5348f92fdb61185
fusionreactor-core-api-11.0.1-javadoc.jar d506f3ea54cd113ff2923c5c6e6baed3
fusionreactor.jar 628c3ea2a02f65433b274237a99e0c31
FusionReactor_linux-x64_11_0_1.sh 0d40fa5874286ca0047f3d192995dc75
FusionReactor_macos_11_0_1.dmg 5be5afd0a397ee7f77e5688641778a4d
FusionReactor_unix_nojre_11_0_1.tar.gz 9a0fee953239a7fdba18ff3313075292
FusionReactor_windows_nojre_11_0_1.zip 9c1c6a33d2c1c90774a6fc1dd4b23cec
FusionReactor_windows-x64_11_0_1.exe 3f135dae4091968db8c42d6697025e85
libfrjvmti_aarch64.so e630faba25bdbe27921b94ad7287da8e
libfrjvmti_arm64.dylib 29112d6a1347e4a4e6c66d152433b4d1
libfrjvmti_x64.dylib ba540db5a4dc7a3d72ec872f5ee28f73
libfrjvmti_x64.so 84e750480546cc0e9be8eb79a1503643

FusionReactor 11.0.0

Release Date: 2nd Oct 2023

File MD5
debuglibs-11.0.0.zip 41458c371427bca77fe48f713e075539
frjvmti_x64.dll a4ccb66b70b1b674e0d7da7b364af4b9
fusionreactor-core-api-11.0.0-javadoc.jar 62286f5ee496db595604f537f1d21f5d
fusionreactor.jar 22f2fe79fbe81ff5d1e32de6dc3f1b89
FusionReactor_linux-x64_11_0_0.sh f97568bee2c97ab1d0c93717eea44549
FusionReactor_macos_11_0_0.dmg f12303af3177c246730941920716563b
FusionReactor_unix_nojre_11_0_0.tar.gz 454e158ef0fddd0eba07f876b55b2556
FusionReactor_windows_nojre_11_0_0.zip 7bfb4f05b755e810e63a6c9adf0e3037
FusionReactor_windows-x64_11_0_0.exe fc7f1bfade9618e2eb42eb8b27b64986
libfrjvmti_aarch64.so aaf6c660357fa14cd6720c50faed72b5
libfrjvmti_arm64.dylib 80eedfc664c526d907b01bad8040b021
libfrjvmti_x64.dylib 41d857418343a316bba061328a8ac9c8
libfrjvmti_x64.so 29d6975f82c1378e0dc6b8e213091e5c

FusionReactor 10.0.2

Release Date: 19th Jul 2023

File MD5
debuglibs-10.0.2.zip d0d038701fe8c37c24d9d8d67b5bb8d7
frjvmti_x64.dll d434eab925ba3a7b4f3e0c5bf44b63f6
fusionreactor-core-api-10.0.2-javadoc.jar 087e4f947ea64b89271b46a54f37ee11
fusionreactor.jar 0d79edce5b280861daa89d54b49e4cb3
FusionReactor_linux-x64_10_0_2.sh 4717db641b1268e405f3b4d7f16047d0
FusionReactor_macos_10_0_2.dmg 19da20836911122f8e0946a669ee8775
libfrjvmti_arm64.dylib 5d4f3d4cb5c48b2a2074fea9ea4e9b07
FusionReactor_unix_nojre_10_0_2.tar.gz 8778c5ec320813f76ffc2c69ca647489
FusionReactor_windows_nojre_10_0_2.zip b2410be65153b99917dff89b5634fc20
FusionReactor_windows-x64_10_0_2.exe 682f573738a975e6f9087e1691da5a6f
libfrjvmti_aarch64.so 5a344bb08b7b7c47e52a132dbda0e80b
libfrjvmti_x64.dylib 72ff8e0d0696cc7c24c26c8d600903da
libfrjvmti_x64.so 0450d54aef06bba7a39b798a04c68dc1

FusionReactor 10.0.1

Release Date: 22nd Jun 2023

File MD5
debuglibs-10.0.1.zip 77561f77881cc017544011454b98f73a
frjvmti_x64.dll 8f2d858486fb0caddb12ee30cb52cf7b
fusionreactor-core-api-10.0.1-javadoc.jar 7a3d78cee5e650181bf5f0b39e88c779
fusionreactor.jar 51ee0b745bfea62ebd83b694309adf60
FusionReactor_linux-x64_10_0_1.sh b7368cec54b7ff4f5e411daad2c5a95c
FusionReactor_macos_10_0_1.dmg b568875018588aa16c7c04623c65ee59
libfrjvmti_arm64.dylib 5d4f3d4cb5c48b2a2074fea9ea4e9b07
FusionReactor_unix_nojre_10_0_1.tar.gz 8f0c54fa3503caa46915019a8f6ae6f5
FusionReactor_windows_nojre_10_0_1.zip 41950e5819b3e25ecde39428fa52ba37
FusionReactor_windows-x64_10_0_1.exe e6e48f77ec98a1b291ab8712c26e5c04
libfrjvmti_aarch64.so 3c45c9c4257b23b0bdc3ffb645b619b2
libfrjvmti_x64.dylib 531023eae8f5f109ec6b7d06d42d84a4
libfrjvmti_x64.so 9355fdfee86491f43ed9fee9c6addd9f

FusionReactor 10.0.0

Release Date: 18th May 2023

File MD5
debuglibs-10.0.0.zip dc12ac76e7514a862d99b5755a647a86
frjvmti_x64.dll a9e7c869d751b3bc1440bfb854473b9f
fusionreactor-core-api-10.0.0-javadoc.jar 24c6b5b3ca073efd3602c6e60487e96e
fusionreactor.jar 3c5ae62f525f79ccb6c74474eb705c3b
FusionReactor_linux-x64_10_0_0.sh 2648611e2a4a3546945d9c6affe0e1b7
FusionReactor_macos_10_0_0.dmg e62d7c885b6155ba16aaba1425d2fc34
libfrjvmti_arm64.dylib 5d4f3d4cb5c48b2a2074fea9ea4e9b07
FusionReactor_unix_nojre_10_0_0.tar.gz 03a9b541730e09a9784bf5617b879a43
FusionReactor_windows_nojre_10_0_0.zip 606ac5f8d44999c3b1c4c04478616f32
FusionReactor_windows-x64_10_0_0.exe 144caeeb524ae2af4a6203d15a2499fe
libfrjvmti_aarch64.so cc83d4dabc2d2825b36970f5043e811d
libfrjvmti_x64.dylib 85974779cf874a48610089f8e933e2ae
libfrjvmti_x64.so 073b291993b7cdf801a7bf531388c533

FusionReactor 9.2.2

Release Date: 1st Mar 2023

File MD5
debuglibs-9.2.2.zip e9d465a29063b31dfe475baa9eb08943
frjvmti_x64.dll 63f4c53b70f3a42689adbd86a5fa48d9
fusionreactor-core-api-9.2.2-javadoc.jar 9f1b0fb5e893ac6cc3f0708cae44144e
fusionreactor.jar a6d160422d0a37ba1128cb04c06a2c3a
FusionReactor_linux-x64_9_2_2.sh 8cfb43aa9eace6abc1497981b6f1aa71
FusionReactor_macos_9_2_2.dmg c5fb63a964ef492e80b8155f9bfe1bc2
libfrjvmti_arm64.dylib 5d4f3d4cb5c48b2a2074fea9ea4e9b07
FusionReactor_unix_nojre_9_2_2.tar.gz 0579776e5b17d1fdfb78d35573c735e9
FusionReactor_windows_nojre_9_2_2.zip 3bd35c22474da32f49623abc2bed0dd7
FusionReactor_windows-x64_9_2_2.exe e245c356cd2d3be33cb44a4cae83942c
libfrjvmti_aarch64.so a9458995aceca4ec6dd826f9734c1d6a
libfrjvmti_x64.dylib 93c97544995f721fc5c95aac9ea155bf
libfrjvmti_x64.so 6e833846c38438a7f33c6f44b905721f

FusionReactor 9.2.1

Release Date: 31st Jan 2023

File MD5
debuglibs-9.2.1.zip d064790c17a9a683e97c41aa0d018008
frjvmti_x64.dll bf43ae0b59e762721283014f093cb8b6
fusionreactor-core-api-9.2.1-javadoc.jar 95d29d106f7d7efb13c5325fa6619d96
fusionreactor.jar 8ff66e679adb51605036454d4e5b6ab4
FusionReactor_linux-x64_9_2_1.sh b3abe12ec2233d6a6f1d50c75c522b4e
FusionReactor_macos_9_2_1.dmg dbb36191df779580457132b7bf2b90d4
libfrjvmti_arm64.dylib 5d4f3d4cb5c48b2a2074fea9ea4e9b07
FusionReactor_unix_nojre_9_2_1.tar.gz 753b337ad297c3693698a46355c5a13a
FusionReactor_windows_nojre_9_2_1.zip 7a339b0591a0940bace4d6df703ec10b
FusionReactor_windows-x64_9_2_1.exe b234a59f0a2361b5c0796fbae3521860
libfrjvmti_aarch64.so a1eadee6004896fa78a685232ec81ffa
libfrjvmti_x64.dylib a4651fae53ee89c7975e49c143a32238
libfrjvmti_x64.so 64c8944ebfa9eeb147026d20a15f1827

FusionReactor 9.2.0

Release Date: 18th Jan 2023

File MD5
debuglibs-9.2.0.zip dc9799786f5eee0026f432817ab940c1
frjvmti_x64.dll 9edb2e087af6a9786275c494554e614e
fusionreactor-core-api-9.2.0-javadoc.jar 2ceaa4b9b7fb0fb8c902785657378cc6
fusionreactor.jar 806734f5eaaa534354c32221bfda17cd
FusionReactor_linux-x64_9_2_0.sh 9a89c308ba5f8530b1995c3b8de1660c
FusionReactor_macos_9_2_0.dmg 9b8fd198b541a8f2e390ded08a01655c
libfrjvmti_arm64.dylib 5d4f3d4cb5c48b2a2074fea9ea4e9b07
FusionReactor_unix_nojre_9_2_0.tar.gz 66d5f10e1608525a8be61fe71b955554
FusionReactor_windows_nojre_9_2_0.zip 08a35201fe73ee518281b5d01dd57d00
FusionReactor_windows-x64_9_2_0.exe 6a53593c6744b6c3ade6502e62ebb21d
libfrjvmti_aarch64.so 3e11a93ca693ef1fcd56c305242612bd
libfrjvmti_x64.dylib a8fe6cef77df92836e970fb83755062e
libfrjvmti_x64.so e122ad519a0f91edc2ea15dd2deeea7f

FusionReactor 9.1.0

Release Date: 6th Oct 2022

File MD5
debuglibs-9.1.0.zip 8672fb9b1e49538c5c57e00a5c15d09f
frjvmti_x64.dll ab8e0622a22f263e618bb2e77254ed89
fusionreactor-core-api-9.1.0-javadoc.jar 8cb4ebca688c07958dad9399747dd89c
fusionreactor.jar 3321af4ee9af49dd74d9ac2baff4e633
FusionReactor_linux-x64_9_1_0.sh c57787adc3f8048c9895f9c753e80498
FusionReactor_macos_9_1_0.dmg 808eec4c0a1e522ee641a9bc2f42804a
libfrjvmti_arm64.dylib 5d4f3d4cb5c48b2a2074fea9ea4e9b07
FusionReactor_unix_nojre_9_1_0.tar.gz b098547a53d4a1704e52400a2912efee
FusionReactor_windows_nojre_9_1_0.zip 76f448b8e63eddd310df82861c573a85
FusionReactor_windows-x64_9_1_0.exe da3332b7bd3276e5313b2463e5be6e99
libfrjvmti_aarch64.so 9282becc306e2c0b9017ff39135e4a60
libfrjvmti_x64.dylib 2fa68d1fcbd7fc1a1a4f6596db6c77bf
libfrjvmti_x64.so 60a79409efecde27b415f9c4717418fa

FusionReactor 9.0.0

Release Date: 8th September 2022

File MD5
debuglibs-9.0.0.zip 12315ab177a56e80fc811981ab71a48e
frjvmti_x64.dll 2cd7e5ad44de4c5a17c00355af2858f3
fusionreactor-core-api-9.0.0-javadoc.jar 8743a46b21fe85d15edae0ec70804ccc
fusionreactor.jar 627e9acb3853ffc51e4d0c9c6b4a6b1e
FusionReactor_linux-x64_9_0_0.sh c664d4398dbe9e293c10eac3bffd523b
FusionReactor_macos_9_0_0.dmg edc5143cbbeeca89b46c2b828b6b1711
libfrjvmti_arm64.dylib 5d4f3d4cb5c48b2a2074fea9ea4e9b07
FusionReactor_unix_nojre_9_0_0.tar.gz b81254ad649b09c9574cb003ba9a1523
FusionReactor_windows_nojre_9_0_0.zip 35adc0c74dc15ed65e28ffe41861ec70
FusionReactor_windows-x64_9_0_0.exe c9f70b8d11151f9f91374948c54d6987
libfrjvmti_aarch64.so a404a538901bab55f934c30d09ad9daf
libfrjvmti_x64.dylib a921cc12f0e15b3a11a96cb09e2d4d36
libfrjvmti_x64.so 91cb13162a7387af253a5bf621b61f29

FusionReactor 8.8.0

Release Date: 11th July 2022

File MD5
debuglibs-8.8.0.zip ac5c2a2fe8e2c5b2c333601fc208b5a2
frjvmti_x64.dll 82ec4f445995c2f232bfead4d8622c83
fusionreactor-core-api-8.8.0-javadoc.jar fc4d5ee3f957043f069ff7cb64771d3e
fusionreactor.jar 8ee5b8f656baa92791a1444db691fa52
FusionReactor_linux-x64_8_8_0.sh b63e64ddff70b22aa975fc706c3b107c
FusionReactor_macos_8_8_0.dmg 408334efa031238acea6512636595c20
FusionReactor_unix_nojre_8_8_0.tar.gz 641f01849ae6e5739a23c318662b5a32
FusionReactor_windows_nojre_8_8_0.zip 1eeec68e8c237c5c81676a6cf03851ea
FusionReactor_windows-x64_8_8_0.exe 30aa5eab2e3b288b9ef3be698d01ec87
libfrjvmti_aarch64.so 73d215ea71e3af1a760ee9b4aafc7e3d
libfrjvmti_x64.dylib c21f863af2eb323dbbac333d5895830e
libfrjvmti_x64.so 8b64d2b3740eb23ac5bc4de62b111f9e

FusionReactor 8.7.7

Release Date: 1st March 2022

File MD5
debuglibs-8.7.7.zip 7684ccf2eb9e4bcbddeb5231523c9806
frjvmti_x64.dll 193e67432a9aebea6b330441544b593a
fusionreactor-core-api-8.7.6-javadoc.jar 88897f5c8ebdabf7764eb6215389231a
fusionreactor.jar 443ba1c1f04ec78c0687b75b330bef30
FusionReactor_linux-x64_8_7_7.sh eab296e735f699d7d98c06ba9e4d75b2
FusionReactor_macos_8_7_7.dmg 40d13efaded212d5e2cf5645a61d07c4
FusionReactor_unix_nojre_8_7_7.tar.gz c44314254b5c0248ab0f16ed39696243
FusionReactor_windows_nojre_8_7_7.zip ae53f3c2d047ecd3cba1028ebe9284ca
FusionReactor_windows-x64_8_7_7.exe 8420a46946f02fd9374e01b2bc48e6ae
libfrjvmti_aarch64.so 99993b4549648e31a955cc4fb38099eb
libfrjvmti_x64.dylib a35a948274abecb2e7056f163fa89266
libfrjvmti_x64.so e730d87eb2d7d6caf44319f14cfc1e74

FusionReactor 8.7.6

Release Date: 9th December 2021

File MD5
debuglibs-8.7.6.zip 7684ccf2eb9e4bcbddeb5231523c9806
frjvmti_x64.dll 6a20805f6372b66eb6f1eae41938de8b
fusionreactor-core-api-8.7.6-javadoc.jar 3990c2dc14ec6e424b18630e4fe02bb3
fusionreactor.jar 38df368e5e5332ba1aae5f97ffe67301
FusionReactor_linux-x64_8_7_6.sh d4d438fb4eb6df99a5ee7977c3a4e0fb
FusionReactor_macos_8_7_6.dmg 96b2b8322be2be9c6fb5e6b32ff00fd1
FusionReactor_unix_nojre_8_7_6.tar.gz 2f63f173815ed8385b5143bbb830e454
FusionReactor_windows_nojre_8_7_6.zip 60ad62513ea69a5ccdfeac559e9f8bc1
FusionReactor_windows-x64_8_7_6.exe 57be0764db2bcdc06932a19b65dfbb2b
libfrjvmti_aarch64.so 9a7835a068a5bdb77c815767ff6be4ac
libfrjvmti_x64.dylib 25cb29ed9c94d582f06acc3cf595d6ca
libfrjvmti_x64.so ee4915b977a3fd78cf9e7b6b50fd6c3d

FusionReactor 8.7.5

Release Date: 4th November 2021

File MD5
debuglibs-8.7.5.zip 94f93d903fab506eddf3d27ab9700e74
frjvmti_x64.dll 772d68e1839474bb2cf36fe7d835d24e
fusionreactor-core-api-8.7.5-javadoc.jar 14b7de989874fcdbdb9d8896f467be6c
fusionreactor.jar 4ef961f7f5db571c168fa1f92bc5f155
FusionReactor_linux-x64_8_7_5.sh 742bc1c30073e06abc9abb732f5cb139
FusionReactor_macos_8_7_5.dmg bcfacb0b99da7bcb47dfe179e2309a72
FusionReactor_unix_nojre_8_7_5.tar.gz db649c64a9a7e34662cb41902e326dcc
FusionReactor_windows_nojre_8_7_5.zip 1a0e8c07d0416bfbde557a33d6de21a8
FusionReactor_windows-x64_8_7_5.exe edca1a4dbfc1eb4cb1187ebdd6d6cc8f
libfrjvmti_aarch64.so 4cafe2523c5c33927e0fb64366c84982
libfrjvmti_x64.dylib 6f436c7d791705c940b1b68f3ae1b1fb
libfrjvmti_x64.so b84ace930cab86e94ca50ff8de842af1

FusionReactor 8.7.4

Release Date: 28th October 2021

File MD5
debuglibs-8.7.4.zip b6d08721158a311c368a8e596a0611da
frjvmti_x64.dll a819ed6a88fbfcdb426b06afdbb1811a
fusionreactor-core-api-8.7.4-javadoc.jar c1cfe2515f64cf741645814cec60fbf2
fusionreactor.jar 1e52736ace34f4359d44b6141c4a66ff
FusionReactor_linux-x64_8_7_4.sh 1f6a0e574f9e53c78c1379bb6ba487fa
FusionReactor_macos_8_7_4.dmg abd909c0dc238fbd5cd37d2dd4fa742d
FusionReactor_unix_nojre_8_7_4.tar.gz 609b49179438af4e6c78a1c4d34f1a8b
FusionReactor_windows_nojre_8_7_4.zip 2ce3336a0ee0a95263eb9d488dbd3cc4
FusionReactor_windows-x64_8_7_4.exe ffa52b6e8b6c2849b4ef6b49f0d23723
libfrjvmti_aarch64.so bffeafd9aa00607be1f31915a0f119da
libfrjvmti_x64.dylib cd0e24497acc52ee11e7be80f6749b86
libfrjvmti_x64.so 3727cf9197e0dc1efc8a1c748d5226ce

FusionReactor 8.7.3

Release Date: 12th August 2021

File MD5
debuglibs-8.7.3.zip 973f0971322572ec0d732c425b5f5055
frjvmti_x64.dll e374fd036d38a7ce6b818a9fd17f1e99
fusionreactor-core-api-8.7.3-javadoc.jar a79b740eb6a514766ec60b6e1354b6a9
fusionreactor.jar 0350cf7cdcdd7a15e9c509ab98546cf2
FusionReactor_linux-x64_8_7_3.sh 4668e12b5cc242cbb1dea5e42ca7e471
FusionReactor_macos_8_7_3.dmg 30955731366fd7218037ba342517a32f
FusionReactor_unix_nojre_8_7_3.tar.gz f4e5d96d6306b03e9d0f48256763bbfa
FusionReactor_windows_nojre_8_7_3.zip 15a6c4ec0474ef36a8b0be50b7af6451
FusionReactor_windows-x64_8_7_3.exe 5b449d230905dd6f787f42507b76f2d5
libfrjvmti_aarch64.so 019bb081176198f2ea8e9b12aa610d29
libfrjvmti_x64.dylib a31f6e2a3a575cfe11b2c9e72e9e113d
libfrjvmti_x64.so dfe875c2e0b2bb5f2bb44cec3f0d1f03

FusionReactor 8.7.2

Release Date: 5th July 2021

File MD5
debuglibs-8.7.2.zip 9731b7c9bd38d2b323cc97522ee91c5b
frjvmti_x64.dll 9fa5e839ddd918eb023c205758d702f7
fusionreactor-core-api-8.7.2-javadoc.jar 0de10e2dea1c19f7eafea7de4f447e77
fusionreactor.jar b76a6139a3751f481b2a0ba67df03764
FusionReactor_linux-x64_8_7_2.sh 87cdfa226ce62a39f688556c42b1d570
FusionReactor_macos_8_7_2.dmg c25acb564e96356bb3757b3c953ad8a3
FusionReactor_unix_nojre_8_7_2.tar.gz 28bbea6b874fa75961b20bc493e772f9
FusionReactor_windows_nojre_8_7_2.zip 6140c2efb3fa854ef913b7afc4b0596a
FusionReactor_windows-x64_8_7_2.exe f8cdc3cd019c3a8a107fec3725e7d85d
libfrjvmti_aarch64.so e616c6e4baf943326152b3affa7b6405
libfrjvmti_x64.dylib 9cc0189de6139ca0c15d151cb705a418
libfrjvmti_x64.so 76d93a3732c8da9b084c50d46934f8f6

FusionReactor 8.7.1

Release Date: 12th May 2021

File MD5
debuglibs-8.7.1.zip da4a8d751ecf3aa3473ed1ef6d9088b5
frjvmti_x64.dll fd58aafffc241a03c013a22bffced83f
fusionreactor-core-api-8.7.1-javadoc.jar 801488484429189e236e271b7503b8be
fusionreactor.jar c29edcfeadf3612e9a9e6f3617c5e20c
FusionReactor_linux-x64_8_7_1.sh bb455b50ed852c834c5e7161f4d8d43b
FusionReactor_macos_8_7_1.dmg fbeea39b3f35a1b811083a2f54f4d68e
FusionReactor_unix_nojre_8_7_1.tar.gz 5d5aaa6f5292333dfab71d38269da49c
FusionReactor_windows_nojre_8_7_1.zip ecc88d796e2bf007fadaf03dd7e4a6ee
FusionReactor_windows-x64_8_7_1.exe c0fb992cda3af5c765f20666b8937726
libfrjvmti_aarch64.so 7cfe0f596423f83179a35192a5b6b083
libfrjvmti_x64.dylib 6b7243f376a9386ade2678d58c019d89
libfrjvmti_x64.so 861c9f5f3c455e7ed8fdbd266c4b8a30

FusionReactor 8.7.0

Release Date: 25th March 2021

File MD5
debuglibs-8.7.0.zip 38e7a5830773911d7e32ab26137124a6
frjvmti_x64.dll f0425b1be49270fd072f68e46668ae9a
fusionreactor-core-api-8.7.0-javadoc.jar 4be500ea9239a03bc2209a71af8db9e2
fusionreactor.jar cee45f521a5e5ff6904bb869863b4e1d
FusionReactor_linux-x64_8_7_0.sh 813b2918fd14bcf8a24d71a27ba69666
FusionReactor_macos_8_7_0.dmg faf217397ba352774637d9671e062031
FusionReactor_unix_nojre_8_7_0.tar.gz b8405460e4c80304adb6163815f1fba0
FusionReactor_windows_nojre_8_7_0.zip c4f7a4dd28fd1c11703971364b8022b8
FusionReactor_windows-x64_8_7_0.exe 705b745db2bb1ac23795f3ce60f388af
libfrjvmti_aarch64.so 05d4d2298007378eeb91ce414aa3ff96
libfrjvmti_x64.dylib fc898bd52889130acc801b7a714df090
libfrjvmti_x64.so a2aa416eb8b6498ff16713a6bac4cee1

FusionReactor 8.6.0

Release Date: 18th November 2020

File MD5
debuglibs-8.6.0.zip a9fadd73889c150f7f9a2c93aefb09be
frjvmti_x64.dll 2334deae6b8ef27f8db65f5e49abdd7b
fusionreactor.jar 9ead12984aa2d4adeaade9c7ea5027a5
FusionReactor_linux-x64_8_6_0.sh 82fa25ae8e40b2f017c90372e577ca01
FusionReactor_macos_8_6_0.dmg b97c65fbb40e69adbe3cb38ef7496992
FusionReactor_unix_nojre_8_6_0.tar.gz 0338b52cae60b00128821b151773baef
FusionReactor_windows_nojre_8_6_0.zip 8df068fa42427fb474e466562f535fcd
FusionReactor_windows-x64_8_6_0.exe ceed649935e329b11b5843d73a9da986
libfrjvmti_aarch64.so da12c392bcf0943b3ddf3304da57d450
libfrjvmti_x64.dylib e8a839a7c8d8de2a863aa29b14d6413e
libfrjvmti_x64.so 69935b4406e201e334d8a200fd6a230f

FusionReactor 8.5.0

Release Date: 1st September 2020

File MD5
debuglibs-8.5.0.zip 848fbe81ecfb228c930805375c42ffb6
frjvmti_x64.dll 38e87efdeb91a8d0ca34d5f05327585d
fusionreactor.jar f8bdbb221e444569f5a1ae15b9509fcd
FusionReactor_linux-x64_8_5_0.sh 33de152036dcc001ef69490bd0c77cc1
FusionReactor_macos_8_5_0.dmg 0ed9086b367242bd4dc7f711537dd388
FusionReactor_unix_nojre_8_5_0.tar.gz a255b0d80585fa003b607173a6857fc4
FusionReactor_windows_nojre_8_5_0.zip 684924075c29956ec31dd467ecce3056
FusionReactor_windows-x64_8_5_0.exe 506300f72e33d474d5560a31a9344546
libfrjvmti_aarch64.so 9b16604b4643d96faba54460e6c5c41c
libfrjvmti_x64.dylib 534e803d4990565e13aa37a5146aaa24
libfrjvmti_x64.so b488aa1ce418026cb5197d5f80ed919d

FusionReactor 8.4.0

Release Data: 16th June 2020

File MD5
debuglibs-8.4.0.zip c6b8cd574345faffe249f7da00dd20ed
frjvmti_x64.dll ee6640655c3b11f59292fab56b910190
fusionreactor.jar 75f1a5b32b152225c2d6267b23740ff8
FusionReactor_linux-x64_8_4_0.sh f0902cc18182646fc273ce2f4a8d8637
FusionReactor_macos_8_4_0.dmg e11b265e142d94d70908f8441d4efa7f
FusionReactor_unix_nojre_8_4_0.tar.gz d8e798bf1372bb69d6c1b31496e6be13
FusionReactor_windows_nojre_8_4_0.zip 5bae02f5bf49c9362674a55fea0739b6
FusionReactor_windows-x64_8_4_0.exe 8cd1f1b651ca554b7b07c90178439640
libfrjvmti_aarch64.so a42c36e7037bf3570409db21a9942e8b
libfrjvmti_x64.dylib 237e49d6067cba95ba3216cdb8e994fe
libfrjvmti_x64.so 612bc282aeaf46d8f066fc06d2174e83

FusionReactor 8.3.2

Release date: 17th February 2020

File MD5
debuglibs-8.3.2.zip 5ade147b82a66a640ff60eedf6c13aed
frjvmti_x64.dll 91f7db6d8083f4543c6448e5838ac196
fusionreactor.jar fa03c24bae337951c4faf4e100708480
FusionReactor_linux-x64_8_3_2.sh 8913f24082c4215945494e8d02206f8b
FusionReactor_macos_8_3_2.dmg c68df789ba361a941537103e3975aaf3
FusionReactor_unix_nojre_8_3_2.tar.gz 9f4572d911bbd4477f5e1e3cabb09e8b
FusionReactor_windows_nojre_8_3_2.zip 8ae68e7300ac847b4f3b83da99eb39be
FusionReactor_windows-x64_8_3_2.exe c5bf50174f0dcccc6b465751aac97208
libfrjvmti_aarch64.so 6aa1b0642094aa91f34e2e8abe98604d
libfrjvmti_x64.dylib c642e76da2e6e133abbbed22a83a711a
libfrjvmti_x64.so 1a4d70b4c31254f5aab115648dd56bfb

FusionReactor 8.3.0

Release date: 4th February 2020

File MD5
debuglibs-8.3.0.zip 83181fe400090b16878452dfb9423175
frjvmti_x64.dll 95bc6ec48062779c2be4f9e202a913af
fusionreactor.jar 1c1dc2978062ebb7423ba14d7adb2589
FusionReactor_linux-x64_8_3_0.sh 93e23a6ee5e506a07adf1940a88b4a3e
FusionReactor_macos_8_3_0.dmg 46aa19b3a753a1505505ba917f2d86fd
FusionReactor_unix_nojre_8_3_0.tar.gz e210644ed3a58c2f9516abeafda92b77
FusionReactor_windows_nojre_8_3_0.zip 35a504cddaacd87cbd35d563998e2352
FusionReactor_windows-x64_8_3_0.exe f8cec4055226599491c2c8068c85d49c
libfrjvmti_aarch64.so debb412fb9e678383e3016bd75a9cd49
libfrjvmti_x64.dylib f33da324f9b41ddc3a7fe96680318eb6
libfrjvmti_x64.so 35a22459881eed55f080e902acf03a2b

FusionReactor 8.2.3

Release date: 20th November 2019

File MD5
debuglibs-8.2.3.zip dc255c9a8fdf24451f210258f8400a6d
frjvmti_x64.dll 4b487b52ce7f08a556ee031a183b7a65
fusionreactor.jar da81e887ab681edf0086d40f9d0a9774
FusionReactor_linux-x64_8_2_3.sh bbb4472eddd429d18396d2d7ad14a71e
FusionReactor_macos_8_2_3.dmg fc66e4a68fb2b69b09b36040912c08a7
FusionReactor_unix_nojre_8_2_3.tar.gz 11efccd44a1f42a6c9847ad7c8808df1
FusionReactor_windows_nojre_8_2_3.zip 97135957c9a4e23de594d6ad235ef1cc
FusionReactor_windows-x64_8_2_3.exe 72089d327778512684efeab9c5d37462
libfrjvmti_x64.dylib b5860b1b278b019a9979a634be097d31
libfrjvmti_x64.so 0403396e78f8a1c48a031322a91cf1a4

FusionReactor 8.2.2

Release date: 4th November 2019

File MD5
debuglibs-8.2.2.zip 06a0120145a2eb8ed413c335bb697685
frjvmti_x64.dll 68db6fa30928d11fffbfc7135a78baad
fusionreactor.jar 64fecb4f2f0255b0ab0edfbf7b62a6b3
FusionReactor_linux-x64_8_2_2.sh 385f105252005fedd0f5092d03a652ef
FusionReactor_macos_8_2_2.dmg 8a19072f187b907aef77b60c1def800d
FusionReactor_unix_nojre_8_2_2.tar.gz 089519a7a298d2bc452f0f9284b9eff8
FusionReactor_windows_nojre_8_2_2.zip 9730f83eb3fd096493acf847a2ed2101
FusionReactor_windows-x64_8_2_2.exe 60b51ef59aed356a7354cd5a76465650
libfrjvmti_x64.dylib c3f5b3642abae594cd4a019ce0981875
libfrjvmti_x64.so 3f3f130221915033f154339a707adc7a

FusionReactor 8.2.1

Release date: 23rd September 2019

File MD5
debuglibs-8.2.1.zip ced049c10c76f2c3e354f068d4c90e6a
frjvmti_x64.dll 36b5a3069d38dd5a13ff4520fadc52ef
fusionreactor.jar 1da8e84ec3697d8f20157db95dbe1e80
FusionReactor_linux-x64_8_2_1.sh 30710f7b1ae7479b277607b1407acd6c
FusionReactor_macos_8_2_1.dmg ae9fb5c277d6a51cf8baaaa30944fc31
FusionReactor_unix_nojre_8_2_1.tar.gz 913397bad5ed1a4cf7c4e2540dc96657
FusionReactor_windows_nojre_8_2_1.zip 4984940ef879415b07347833a4aeb5ab
FusionReactor_windows-x64_8_2_1.exe a012928b8f902261999c024820703fec
libfrjvmti_x64.dylib a07284214e79d3a0a374f24f3b335b3e
libfrjvmti_x64.so 403ca4c96cb5d79cceb9acfdaad2ce43

FusionReactor 8.2.0

Release date: 14th August 2019

File MD5
debuglibs-8.2.0.zip 49417f0ffc5445c62e53811ebd00031d
frjvmti_x64.dll 8381b5213b12a8eb5ce3d08aeeaacb39
fusionreactor.jar 0189b23b21fb49a5c6d2fdb42d2f0052
FusionReactor_linux-x64_8_2_0.sh 24ba9ca6ca09e0571f1f1b1352d9e069
FusionReactor_macos_8_2_0.dmg 63402c3427bd53ea801cf1161ab4159e
FusionReactor_unix_nojre_8_2_0.tar.gz 6914914c3e54db6f5b6793a2d19ef45e
FusionReactor_windows_nojre_8_2_0.zip 379e0cfd8dafaebd3605887b53037b05
FusionReactor_windows-x64_8_2_0.exe dac6c5cbdb5ac7b6ee698cf271365374
libfrjvmti_x64.dylib d27256c8a07bf2a068f8f7da1782c70b
libfrjvmti_x64.so d4eacd35be7f4a21b62b4fb57ac6c491

FusionReactor 8.1.1

Release date: 1st August 2019

File MD5
debuglibs-8.1.1.zip 0cb95eb63217c0d84cbdaf892403853c
frjvmti_x64.dll 48e63a471487ee2e2ab46a85d22b7399
fusionreactor.jar cc8528a96be4fbfaefa50dc768c9af33
FusionReactor_linux-x64_8_1_1.sh 8061a52941dd797d8f4310c4f2de8bd8
FusionReactor_macos_8_1_1.dmg 4b343fe08a7383d82cd7f52b043693b5
FusionReactor_unix_nojre_8_1_1.tar.gz cfc274a7592feee0a362b83894f932f5
FusionReactor_windows_nojre_8_1_1.zip a74bec1b1f85c562a3a7ada1aa3a8159
FusionReactor_windows-x64_8_1_1.exe 8d5d6ff0b71150b19f0e33efd23b8560
libfrjvmti_x64.dylib 6d75dff6fdb93fad751262a1fb5d9cee
libfrjvmti_x64.so b6e49274af6e628ecac691daf3b9e648

FusionReactor 8.1.0

Release date: 24th June 2019

File MD5
debuglibs-8.1.0.zip 963d7c4b7397b57f9b9ba0366bf159a8
frjvmti_x64.dll 87ca838181d2eece27408491cbd6b2f1
fusionreactor.jar 2e6662a040a10ce8d8a6868d5cc7f8eb
FusionReactor_linux-x64_8_1_0.sh 259b261029e4ac336d7dd678e3bc0b4b
FusionReactor_macos_8_1_0.dmg 1f8933e2e0792546de8329487bbd3a5e
FusionReactor_unix_nojre_8_1_0.tar.gz 269237544b557867d87696f4d7d5df23
FusionReactor_windows_nojre_8_1_0.zip 44857d2d3a997f5e99f067f60480ad07
FusionReactor_windows-x64_8_1_0.exe 006f2a5b3f6795a217861d359b53bd6f
libfrjvmti_x64.dylib addad575e62a53c3b2eb9e48ed939672
libfrjvmti_x64.so 1822f342d0e2f6594ba5f5b003a8f68e

FusionReactor 8.0.2

Release date: 8th April 2019

File MD5
debuglibs-8.0.2.zip 0920bca8c3e80d4c1603cc6e0a465ccc
frjvmti_x64.dll 7da036d90e42639912eb28f4069360a3
fusionreactor.jar d45ef2cf78dd4b33f8b431c2109c9c5e
FusionReactor_linux-x64_8_0_2.sh c9beb55b48bfebd5f7e6af4a7402f4fe
FusionReactor_linux-x86_8_0_2.sh 5e394b8531bab0405db44f04134588c9
FusionReactor_macos_8_0_2.dmg cdb07d90075730bab914357c34886794
FusionReactor_unix_nojre_8_0_2.tar.gz 007fbf07ed33a1b4f993a851d434cf17
FusionReactor_windows_nojre_8_0_2.zip 8341daba7b991bfa4a9126632e0f0403
FusionReactor_windows-x64_8_0_2.exe 7c796b0d6e2b63fa0e6545949a68564e
FusionReactor_windows-x86_8_0_2.exe b5fc8105b6c11dec4e553299dffaeb0a
libfrjvmti_x64.dylib 8ab414131b45584b03ab2db1f09ec4cf
libfrjvmti_x64.so 47607ef9b6978976a94e950f2fa57386

FusionReactor 8.0.1

Release date: 4th March 2019

File MD5
debuglibs-8.0.1.zip 302bd6d6911aabec2c39b2690e95a571
frjvmti_x64.dll c7627f8335db0e94af5e804cf462a641
fusionreactor.jar 80e819b3bc8126bfea5eb52421ef02bd
FusionReactor_linux-x64_8_0_1.sh 780148c719a1a444b69f106cd54d656a
FusionReactor_linux-x86_8_0_1.sh 460b2f8b8cc4a3d2230a131062f7c7bc
FusionReactor_macos_8_0_1.dmg 2158097678ae55ee3abe67fee8974d99
FusionReactor_unix_nojre_8_0_1.tar.gz b64f2cb03a827fe8ea9ad2d5f7540606
FusionReactor_windows_nojre_8_0_1.zip 60fc11dd0b345df85ed9f2fb43514a31
FusionReactor_windows-x64_8_0_1.exe 2d8639402735d2673b287faf81094738
FusionReactor_windows-x86_8_0_1.exe 28ce969765dd0fc280db78ca0d765672
libfrjvmti_x64.dylib 9dac8d4c1704b0ec5c852ab9c54f01af
libfrjvmti_x64.so 5f03e35c2583269b011d71d997784dfe

FusionReactor 8.0.0

Release date: 19th February 2019

File MD5
debuglibs-8.0.0.zip 36cfa13ef74bda453640972de3f39dff
frjvmti_x64.dll 4756988c5f3ea460c2422fcafec3b105
fusionreactor.jar ff0a147b1debe75e71ff8312722c8787
usionReactor_linux-x64_8_0_0.sh b128a8507031dfb81136352b9e299afe
FusionReactor_linux-x86_8_0_0.sh 011405eaee46ab132620a6fd9279533c
FusionReactor_macos_8_0_0.dmg b271676ae090400e0599e8726b0c2595
FusionReactor_unix_nojre_8_0_0.tar.gz 0dc5bf564f7f8ae4487159c3a6303391
FusionReactor_windows_nojre_8_0_0.zip 0bf0ed11b21f18979e7da0025ac4b008
FusionReactor_windows-x64_8_0_0.exe 4560955387a33f09cf48bbb6680ddd2d
FusionReactor_windows-x86_8_0_0.exe dac709ff1721d1e35a3509ab671240da
libfrjvmti_x64.dylib c776f37a77d5e21851e9b21e5658a057
libfrjvmti_x64.so 7d28d31a2e7d8d3c20ec557586fb84d1